Twiggy Twiggy

Letra

[Pizzicato Five]

Sanjikanmo matteitanoyo
Watashi nekoto isshoni

Sanjikanmo matteitanoyo
Watashi nekoto isshoni

Twiggy no mini-skirt de
Twiggy mitaina pose de
Twiggy no mini-skirt de
Twiggy mitaini yaseppochino watashi

Sonotoki denwa no bell ga
Watashi nekomitaini shabetta
TV no volume sagete
Watashi usomitaina koede

Twiggy no mini-skirt de
Twiggy mitaina pose de
Twiggy no mini-skirt de
Twiggy mitaini yaseppochino watashi

Twiggy Twiggy (8x)

Twiggy no mini-skirt de
Twiggy mitaina pose de
Twiggy no mini-skirt de
Twiggy mitaini yaseppochino watashi

Twiggy no mini-skirt de
Twiggy mitaina pose de
Twiggy no mini-skirt de
Twiggy mitaini yaseppochino watashi

Sanjikanmo matteitanoyo
Watashi nekoto isshoni

Sanjikanmo matteitanoyo
Watashi nekoto isshoni

Curiosidades

Fernanda e Nomiya Maki gravaram o EP Maki-Takai no Jetlag em 2009.

Clipe